Vilken illustration ska pryda Musiktunneln?

Var med och rösta fram det vinnande förslaget!

I somras samlade kommunen in förslag från Väsbys barn och unga på hur den nya gång- och cykeltunneln under Mälarvägen ska utsmyckas. Det kom in många fina bidrag och samtliga har gett inspiration till de två bidrag som du nu kan rösta på.

Bidrag 1: Blue Dream

Tunneln ligger i anslutning till Blå Parken och de intilliggande blå höghusen som många känner igen i Väsby. Kommunens symbol är också blå. Därför är bidraget Blue Dream en hyllning till det blå.

I den slutgiltiga utsmyckningen är nedanstående bilder sammansatta till ett konstverk på varsin sida av tunneln. Tryck på bilden för att förstora. 

Blue Dream. Förslag på utsmyckning av Musiktunneln.

Bidrag 2: Color My Day

Bidraget knyter an till de många regnbågar som ungdomarnas bilder innehåller. Färg som kanske symboliserar en sinnesstämning man är i, samtidigt som många olika färger symboliserar mångfald.

I den slutgiltiga utsmyckningen är nedanstående bilder sammansatta till ett konstverk på varsin sida av tunneln. Tryck på bilden för att förstora.

Color My Day. Förslag på utsmyckning av Musiktunneln.
Senast uppdaterad: 8 december 2021