• Startsida
  • / Två träd utmed Arkadsråket tas bort av säkerhetsskäl

Två träd utmed Arkadsråket tas bort av säkerhetsskäl

Under vecka 47-48 kommer vi att ta ned två träd av arten Goliatpoppel. Träden har besiktigats av en arborist och kommer att tas bort av säkerhetsskäl. Det utförs i samband med att arbetet med stadsdelsparken Blå parken går in i ett intensivt skede. Båda träden kommer att ersättas av nya när parken byggs.

Två Goliatpopplar utmed Arkadstigen tas bort av säkerhetsskäl

Träden växer i det inhägnade området söder om Väsby Centrum, där vi arbetar med den nya stadsdelsparken. Parken är en central del i stadsutvecklings- projektet Fyrklövern, där vi bygger nya bostäder och upprustar delar av Dragonvägen, Mälarvägen, Husarvägen och Arkadstråket (nuvarande Arkadstigen).

Vi har inventerat träden i området och en del av dem har besiktigats av en arborist. De träd som har bedömts att kunna sparas har fått stå kvar på sin plats med skydd under byggtiden. Vi har grävt upp och temporärt flyttat drygt 20 stycken större träd, bland annat Rödek och Lind. Träden kommer senare att flyttas till en ny plats i Fyrklövern, de flesta i Blå Parken.

Senast uppdaterad: 21 november 2018