• Startsida
  • / På gång i Fyrklövern vecka 48-49

På gång i Fyrklövern vecka 48-49

Nedan följer lite information om vad som händer just nu och den närmaste tiden framöver i stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern.

Den röda markeringen visar gång- och cykelvägar runt Fyrklövern-området. Den svarta markeringen visar gångmöjligheter för boende i bostadsrättsföreningarna närmast Blå gatan (nuvarande Djäknestigen).

Den röda markeringen visar gång- och cykelvägar runt Fyrklövern-området. Den svarta markeringen visar gångmöjligheter för boende i bostadsrättsföreningarna närmast Blå gatan (nuvarande Djäknestigen).

Blå gatan (nuvarande Djäknestigen) stängs av

I början av vecka 49 kommer Blå gatan (nuvarande Djäknestigen) att stängas av. Gång- och cykelgatan stängs av för att byggbolaget TB-Gruppen Bostad ska färdigställa sina radhus. Bland annat ska marken anpassas mot de befintliga bostadsrättsföreningarna på Kavallerigatan. Vi har markerat ut alternativa gång- och cykelvägar på kartan ovan.

Blå parken

Den 28 november tog vi ned de två Popplarna i Blå parken. Träden har besiktigats av en arborist. Vi tog bort träden av säkerhetsskäl. Träden ersätts av nya när Blå parken byggs.

Arbetet med stadsdelsparken Blå parken går nu in i ett intensivt skede. Inledningsvis utför vi olika schaktarbeten. Allt arbete sker på det instängslade området.

Arkadstråket

Samtidigt som arbeten startar i Blå parken börjar vi schakta på den norra delen av Arkadstråket, vid Mälarvägen. Arkadstråket kommer att vara framkomligt medan vi arbetar.

Tidplan

Schaktarbetena på så väl Arkadstråket som i Blå parken kommer att pågå så länge vädret tillåter, det vill säga fram till att tjälen går ner i marken. Arbetena i området kommer att ske i olika intensitet fram till hösten 2019.

Senast uppdaterad: 31 januari 2019