• Startsida
  • / På gång i Fyrklövern vecka 48-49

På gång i Fyrklövern vecka 48-49

Nedan följer lite information om vad som händer just nu och den närmaste tiden framöver i stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern.

Den röda markeringen visar gång- och cykelvägar runt Fyrklövern-området. Den svarta markeringen visar gångmöjligheter för boende i bostadsrättsföreningarna närmast Blå gatan (nuvarande Djäknestigen).

Den röda markeringen visar gång- och cykelvägar runt Fyrklövern-området. Den svarta markeringen visar gångmöjligheter för boende i bostadsrättsföreningarna närmast Blå gatan (nuvarande Djäknestigen).

Blå gatan (nuvarande Djäknestigen) stängs av

I början av vecka 49 kommer Blå gatan (nuvarande Djäknestigen) att stängas av. Gång- och cykelgatan stängs av för att byggbolaget TB-Gruppen Bostad ska färdigställa sina radhus. Bland annat ska marken anpassas mot de befintliga bostadsrättsföreningarna på Kavallerigatan. Vi har markerat ut alternativa gång- och cykelvägar på kartan ovan.

Blå parken

Den 28 november tog vi ned de två Popplarna i Blå parken. Träden har besiktigats av en arborist. Vi tog bort träden av säkerhetsskäl. Träden ersätts av nya när Blå parken byggs.

Om Popplarna och varför vi tar ned dem.

Arbetet med stadsdelsparken Blå parken går nu in i ett intensivt skede. Inledningsvis utför vi olika schaktarbeten. Allt arbete sker på det instängslade området.

Arkadstråket

Samtidigt som arbeten startar i Blå parken börjar vi schakta på den norra delen av Arkadstråket, vid Mälarvägen. Arkadstråket kommer att vara framkomligt medan vi arbetar.

Tidplan

Schaktarbetena på så väl Arkadstråket som i Blå parken kommer att pågå så länge vädret tillåter, det vill säga fram till att tjälen går ner i marken. Arbetena i området kommer att ske i olika intensitet fram till hösten 2019.

Senast uppdaterad: 4 december 2018