Aktuellt i Fyrklövern

Arbetet med att bygga den nya stadsdelen Fyrklövern pågår för fullt. Nu anlägger vi stadsparken och flera byggaktörer har inlett byggandet av bostäder, de första boende flyttar in redan vid årsskiftet. Sannolikt är hela Fyrklövern färdigbyggt under första halvan av 2020-talet.

Karta över vad som händer i Fyrklövern i slutet av 2018 och början 2019.

Karta över vad som händer i Fyrklövern i slutet av 2018 och början 2019.

Stadsdelen Fyrklövern är svaret på hur vi skapar en modern småstad. En levande stadskärna där myllrande folkliv möter caféer, restauranger, bostäder, torg och parkområden. Väsby vågar och gör och har en framtidstro! Med Fyrklövern skapar vi ett dynamiskt område med intressant arkitektur som bjuder in till gemenskap. Alla känner sig välkomna!

Nedan följer lite information om vad som händer just nu och den närmaste tiden framöver.

1. Ombyggnad av delar av Mälarvägen och Husarvägen

Under den första halvan av nästa år inleder vi ett omfattande ombyggnadsarbete på delar av Mälarvägen och Husarvägen. På Mälarvägen bygger vi om sträckan från trafikplatsen Glädjen/E4:an fram till Dragonvägen. På Husarvägen handlar det om sträckan mellan korsningen Mälarvägen/Ekebovägen/Husarvägen, fram till Drabantgatan. Vi kommer även att bygga om delar av Ekebovägen. Arbetet är planerat att ske i etapper under totalt tre och ett halvt år. Under perioder kommer vi att leda om trafiken. Vi kommer löpande att informera om omledningar av trafiken och ombyggnadsarbetet.

2. Blå parken

Nu har startskottet gått för den avslutande etappen av den nya stadsparken. I den blivande Blå parken kommer vi inledningsvis att utföra olika schaktarbeten. Alla arbeten vi utför i parken sker innanför det instängslade området. Den Blå parken har ett hållbarhetstema och precis som parkens namn antyder har vatten en central roll i utformningen, bland annat är dagvattenhanteringen en viktig detalj. Vi vill att Blå parken ska bli en spännande plats för umgänge och lugn och ro för alla Väsbybor.

3. Arkadstråket

Parallellt med markarbetena i Blå parken börjar vi att rusta upp Arkadstråkets gång- och cykelväg. Detta för att öka framkomligheten. Det första vi kommer att göra är att schakta. Arkadstråket kommer att vara fullt framkomligt under arbetets gång. I senare skeden planterar vi nya träd och buskar, samt sätter ut nya parkbänkar i den offentliga miljön. Schaktarbetena på Arkadstråket kommer att pågå så länge vädret tillåter, det vill säga fram till att tjälen går ner i marken. Arbetena i området kommer att ske med olika intensitet fram till hösten 2019. Pågående bostadsbygganden Flera byggaktörer är i gång med sina bostadsbygganden. Här är en kort summering av de pågående bostadsprojekten.

4. Riksbyggens StegEtt -

Var det första bostadsprojektet som startade i Fyrklövern hösten 2017. Nu närmar de sig sluttampen av byggandet och bostäderna beräknas klara våren 2019.

5. Junior Living

Är det bostadshus som står klart först. Redan innan årsskiftet kommer de första boende att flytta in.

6. Brabo

Bygger 91 stycken hyresrätter längs Dragonvägen. Byggandet påbörjades i somras. I ett senare skede ska Brabo även bygga 136 stycken bostadsrätter.

7. TB-Gruppen Bostad

Arbetar för att färdigställa radhus på Blå gatan. För fler detaljer om varje bostadsprojekt och säljinformation besök respektive byggaktörs webb.

8. Djäknestigen avstängd

I början av vecka 49 stängdes gång- och cykelvägen på Djäknestigen av. Detta för att byggbolaget TB-Gruppen Bostad ska färdigställa sina radhus. Bland annat ska marken anpassas mot de befintliga bostadsrättsföreningarna på Kavallerigatan. För att kunna ta sig tvärs igenom området kommer vi så småningom att öppna upp Blå gatan, en ny gata som blir en bilväg med en gångbana. På Fyrklöverns webb hittar du en karta över alternativa gång- och cykelvägar.

Arbeten under jul och nyår

Kommunens pågående projekt, alltså Arkadstråket och Blå parken kommer att pausas under vecka 52-1. Bland byggaktörerna kommer det att pågå mindre aktiviteter mellan jul och nyår. Vi informerar på Fyrklöverns webb om någon av byggaktörerna kommer att utföra störande arbeten under jul och nyår.

Få den senaste informationen via SMS

Om du vill veta mer om arbetena i Fyrklövern så kan du anmäla dig till en SMS-tjänst. Då får du den senaste informationen om projektet direkt i din mobil. Skicka ett SMS till numret 710 50. I meddelandefältet skriver du bara ordet VÄSBY för att starta tjänsten. Start-SMS:et kostar som ett vanligt SMS. De SMS du tar emot med denna tjänst är gratis och du kan enkelt avregistrera dig när du inte längre vill prenumerera på tjänsten. Observera att det kan bli ändringar i tidplanen.

Informationsbladet som PDF.

Alla vi som arbetar i projektet Fyrklövern önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Senast uppdaterad: 17 december 2018