• Startsida
  • / På gång i Fyrklövern vecka 14-15

På gång i Fyrklövern vecka 14-15

Här kan du läsa det senaste om pågående arbeten i Fyrklövern.

Arkadstråket – ombyggnad av gång- och cykelbanan
Vi fortsätter att arbeta med Arkadstråket. Hela sträckan är nu asfalterad och stensättningen har påbörjats. Det arbetet sker under våren. Du kan ta dig fram som vanligt under arbetets gång.

Bild på insidan av ett hus

Bilden är tagen från insidan av huset som ska rivas.

Rivning av tom kontorslokal pågår

Arbetet med att riva den tomma fastigheten längs med Drabantengatan pågår. Gång- och cykelbanan mellan projektets byggområde och Blå parken kommer att vara öppen under hela projekttiden.

Vecka 15 inleds den utvändiga rivningen. I slutet av sommaren är rivningen klar. Då är det byggstart för bostadsbyggandet. Bostäderna är planerade att vara klara i slutet av 2021.

Det är byggaktören Sveafastigheter Bostad som ansvarar för bostadsbyggandet. Totalt ska tre huskroppar byggas. Varav ett är ett vård- och omsorgsboende med 54 stycken lägenheter. I ett mittenhus ska 28 stycken bostadsrätter byggas och i ett 17 våningar högt höghus bygger Sveafastigheter Bostad 75 stycken hyreslägenheter.

Himmelsgränd – säkrar kraftförsörjningen i området

Inom kort kommer vi att inleda grävarbeten på Himmelsgränd, mellan Väsby centrum och det första blå huset. Detta för att stärka kraftförsörjningen i området. Exakt start för arbetena ansvarar ledningsägaren för. När arbetet väl är i gång uppskattar vi att arbetet kommer att pågå i ungefär en månad. Du kommer kunna ta dig fram som vanligt under arbetets gång.

Blå parken – den nya stadsparken

Innanför byggstängslet arbetar vi med att göra klart Blå parken. Vi har monterat stålkonstruktionerna till parkens bryggdäck. Under våren och sommaren kommer vi sporadiskt att schakta för att kunna färdigställa lekplatsen, som är en del av parken. Vi planerar att öppna parken för besökare våren 2020.

Senast uppdaterad: 5 april 2019