• Startsida
  • / Rivning av den tomma kontorsbyggnaden är i full gång

Rivning av den tomma kontorsbyggnaden är i full gång

Rivningsarbetet av den tomma kontorsbyggnaden är nödvändig för att ge plats åt tre nya hus med bostäder och ett vård- och omsorgsboende.

Vi har pratat med Claes Wahlund om hur arbetet går till. Claes Wahlund arbetar som så kallad production commander på H2 Entreprenad, den entreprenör som utför rivningen och byggnationen av de tre nya husen.

Så här går rivningen till:

  1. Det första vi gör är att riva byggnaden invändigt.
  2. Målet är att rivningen ska vara miljövänlig. Det innebär att material från byggnaden plockas isär och sorteras. För att, om möjligt, återvinnas.
  3. Rivningen utifrån. När det invändiga materialet har rivits bort och sorterats, transporteras det vidare till deponi. Då är byggnaden som ett tomt skal och redo för den utvändiga rivningen.
  4. Huset klipps ned med större maskiner. Rivningsarbetet sker med så kallade bandgrävare som med olika redskap monterar och klipper ned huset och dess stomme.
  5. Även material från fasaden kan återvinnas. Bandgrävaren sliter ned stora stycken av väggen från fasaden och tar ned de till marken. Där separeras och sorterar de olika materialen, såsom virke och metall. De läggs i olika containrar och körs till deponi.

Rivningen av kontorsbyggnaden inleddes vecka 11 och väntas vara klar strax efter midsommar. Därefter sker markarbeten. Byggstart för de tre nya husen är vecka 33.

Du som rör dig runt rivningsområdet kan ta dig fram som vanligt under tiden som att det gamla huset rivs och de nya husen byggs. Det är byggaktören Sveafastigheter Bostad som bygger de nya husen.  

Se hur de nya husen ska se ut.

Fotografi över rivet hus
Senast uppdaterad: 25 april 2019