ALM Equity

ALM avser att bygga cirka 90 stycken bostäder i centrala Upplands Väsby. Bostäderna är en del av stadsutvecklings-området Fyrklövern.

Illustration: Varg arkitekter

Illustration: Varg arkitekter

Fastigheten ligger längs Dragonvägen och har ett attraktivt läge i direkt anslutning till Väsby Centrum samt närhet till pendeltågsstationen och E4:an. Detaljplanen var ute på samråd i mars 2018. Utifrån inkomna synpunkter från remissinstanser, allmänhet och poängsystemets jury pågår nu viss omarbetning av förslaget och detaljplanen väntas ställas ut för granskning under årsskiftet 2018/19.

Upplands Väsby driver ett stort stadsutvecklingsarbete där ambitionen är att gå från förort till modern småstad. Området Fyrklövern, där fastigheten ligger, är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

Illustration: Varg arkitekter

Illustration: Varg arkitekter

Senast uppdaterad: 1 juli 2021