BRABO

BRABO planerar att bygga cirka 227 stycken lägenheter längs med Dragonvägen, varav 91 stycken är hyresrätter och 136 stycken är bostadsrätter. Första flerfamiljshuset har byggts klart och nu planeras även flerfamiljsvillor i området.

Illustration, hus

Illustratör: BRABO.

Brabos flerfamiljshus markerat med 5a på kartan över byggaktörer har byggts klart. Lägenheterna är hyresrätter och är i storlek 1-3 rum och kök. Inflytt påbörjades januari 2020. Via BRABOS webb kan du ansöka om att hyra deras hyresrätter. 

Illustration, hus

Illustratör: BRABO.

Flerfamiljshuset markerat med 5b är också hyresrätter och håller på att byggas just nu. Flerfamiljshuset markerat med 5c längs med Dragonvägen är bostadsrätter i planeringsfas.

Illustration, hus

Illustratör: BRABO.

Illustration, hus

Illustratör: BRABO.

Illustration, lekpark

Illustratör: BRABO.

Brabo planerar även att bygga två mindre flerfamiljsvillor mot Vilundavägen. Lägenheterna kommer vara bostadsrätter. Dessa bostadshus är markerade på kartan över byggaktörer med 5c. Illustrationer på dessa bostadshus är under arbete.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021