Silver Life och Sveafastigheter Bostad

Sveafastigheter Bostad bygger, i ett samarbete med Silver Life, 103 hyres- och bostadsrätter och ett vård- och omsorgsboende med 54 vårdbostäder intill Väsby Centrum. Lägenheterna byggs för Silver Life-medlemmar. I bottenvåningen kommer det att finnas plats för kaféer och annan service för allmänheten.

Illustration, hus, miljö

Illustratör: Rippelino Arkitekter

Byggstart sker våren 2019, med preliminärt tillträde 2021.

Drabantenkvarteret visar upp nyaste nytt inom äldreboende och hur en baksida blir en ny framsida – ett urbant kvarter som innehåller allt.

Kvarteret Drabanten blir Fyrklöverns framsida och blir fonden för den nya stadsparken, Blå parken. Tre huskroppar kommer att rymma 75 hyresrätter, 28 bostadsrätter och 54 vårdbostäder i kvarteret.

Silver Life är ett nytt boendekoncept för äldre som vill leva en aktiv livsstil. Sociala kontakter är i fokus. Boendekonceptet vill främja en trygg och bekväm övergång till boende med personlig omvårdnad.

I bottenvåningarna på hyres- och bostadsrätterna är planen att skapa lokaler för bland annat gym, spa och en gemensam matsal. De tre huskropparna står på en gemensam sockel. Taket på sockeln blir en park för de boende och deras gäster, en så kallad “Infinity garden”.

Bostadsentréerna på gatuvåningen är inkilade mellan lokaler för småbutiker och kaféer. Stora partier av skyltglas ramas in av varma bronsfärgade partier av plåt. Sittmöjligheter finns direkt i fasaden. Trappan mellan sockelparken och gatunivå blir en publik läktare vänd mot parken och kaféernas uteservering.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021