Silver Life

Silver Life planerar att bygga 103 bostäder och ett vårdboende med 54 bostäder. Nedan kan du läsa deras egen beskrivning av projektet.

Illustration, hus, miljö

Illustratör: Rippelino Arkitekter

Silver Life är ett nytt boende för äldre som stimulerar en aktiv livsstil, sociala kontakter samt tillgodoser en trygg och bekväm övergång till boende med personlig omvårdnad.

Silver Life har ett samarbete med Sveafastigheter där Sveafastigheter ska uppföra 103 bostäder och ett vårdboende med 54 lägenheter, för Silver Life-medlemmar, i Upplands Väsby. I bottenplanet ska även publika lokaler uppföras. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Väsby Centrums södra entré.

Vård- och omsorgsboendet ligger närmast den södra entrén till Väsby Centrum. Utöver lägenheter, cirka 30 kvadratmeter stora, finns gemensamma ytor som stimulerar till samvaro och tillgång till kvalificerad personal.

Högkvalitativa materialval med god design för komfort och trivsel. Möblemang ingår för de som så önskar, även det med estetik och funktion i fokus.

Senast uppdaterad: 11 juli 2018