Stena Fastigheter

Stena Fastigheter planerar att bygga 400-500 lägenheter i olika upplåtelseformer.

Illustration, hus

Illustratör: Strategisk Arkitektur

Illustration Strategisk arkitektur

Illustration Strategisk arkitektur

Stena Fastigheter utökar sitt bostadsbestånd i centrum med cirka 400-500 nya lägenheter. Huvuddelen av lägenheterna kommer ligga utefter Mälarvägens södra sida och bidrar därmed till vägens gradvisa omvandling till stadsgata. Stor vikt läggs vid att skapa nya trivsamma utemiljöer för både nya och befintliga boende. Projektet är i planeringsfasen och diskussion om projektets genomförande pågår.

Förmedling av hyresrätter sker via Stockholm bostadsförmedling.

Illustration: Brunnberg & Forshed

Illustration: Brunnberg & Forshed

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021