TB-Gruppen Bostad

TB-Gruppen Bostad har byggt tretton stadsradhus i Fyrklövern. Deras projekt ingår i detaljplanen för östra Vilunda. Nedan kan du läsa deras egen beskrivning av projektet.

Illustration, hus

Illustration: TB-Gruppen/Sightline

Centrala Väsby växer och utvecklas

Centrala Väsby utvecklas och förnyas. Söder om centrum växer en helt ny stadsdel fram, planerad för att skapa en trivsam och trygg stadsmiljö. Den nya stadsdelen utgår från arbetet med Väsby Labs, där medborgarna själva deltagit i en dialog och påverkat hur staden ska utvecklas.

Stadskärnan växer och nya gator, torg och parker anläggs. TB-Gruppen Bostad deltar med ett bostadsprojekt där de bygger stadsradhusen Solid med tretton vackra och unika bostäder.

Illustration, hus

Illustration: TB-Gruppen/Sightline

Stadsradhus - Blå parken

Blå gatan utformas som en småskalig gata med stadsradhus och grönska. Gatumiljön är lugn och trafiken genom området är huvudsakligen gång- och cykeltrafik, med kantparkering för de boende. I den västra delen av gatan, alldeles intill den nya stadsparken har TB-Gruppen Bostad byggt tretton stadsradhus, uppdelade i två grupper. Husen ligger vända mot gatan, men lite upphöjda och med en egen förstukvist vilket ger en avskildhet från förbipasserande på gatan. Husen har en traditionell och ordnad utformning som anknyter till femtiotalets folkhemsarkitektur. De präglas av en mänsklig skala och har en nedtonad och harmonisk färgsättning som varierar mellan husen.

Radhusen om cirka 140 kvadratmeter är välplanerade, med kök och vardagsrum på entréplan samt tre sovrum och ett allrum en trappa upp. Vinden är ett flexibelt rum med fantastisk takhöjd och överblick mot gatan. Gästrum, spelrum, vävstuga – det är bara fantasin som sätter gränser! Varje radhus har en södervänd uteplats på baksidan, avgränsad mot grannarna av ett praktiskt kallförråd. Bortom uteplatsen breder tomten ut sig med plats för lek och samvaro.

Illustration, hus

Illustration: TB-Gruppen/Sightline

Vår vision

TB-Gruppen Bostad vill vara med och göra Väsbys nya stadsdel till en plats som passar för livets alla faser: barnfamiljer, unga, studenter och seniorer kan alla hitta sin bostad i något av våra projekt. Och precis så vill vi ha det: en stad för alla!

Det pågår försäljning av TB-Gruppen Bostads radhus. Mer information hittar du på deras webbplats.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021