Väsbyhem, Soltäppan

Väsbyhem har genomfört renoveringar av befintlig bebyggelse och planerar för ett nytt bostadshus med cirka 85 lägenheter.

I Soltäppan ska cirka 85 lägenheter byggas.

I Soltäppan ska cirka 85 lägenheter byggas. Illustratör: Urbio

I projektet Soltäppan avser Väsbyhem att bygga 85 moderna lägenheter. Flertalet av lägenheterna blir yteffektiva tvåor. Här finns även större lägenheter och stadsradhus. Byggnaden vänder sig både till den offentliga gatan och mot den privata gården.

Mot gatan får byggnaden en mer stadsmässig karaktär och är gestaltad med tydligt avgränsade tegelvolymer där var och en får ett unikt uttryck i form av olika tegelsorter, fogar och förband. Tanken är att bryta ner byggnadsvolymen i mindre delar som passar i stadens skala som ger variation och mångfald. För att ytterligare bryta ner volymen har TEA‐arkitekter jobbat med takvåningens gestaltning.

För att stärka korsningen utmed Husarvägen/Drabantvägen har huvudentrén placerats här. Utmed Drabantvägen finns även en lokal som kan bidra till gatulivet.

Preliminär byggstart 2021. Preliminär inflytt 2023.

Bild

Illustratör: TEA

Väsbyhem bidrar till utvecklingen av Fyrklövern genom att ha renoverat och moderniserat hyreshusen på Dragonvägen 2-20. Arbetet innefattade bland annat nya fasader, entréer, balkonger, fönster, badrum, kök och ytskikt. Det innebär kort och gott att lägenheterna och husen upplevs som nästintill nyproducerade när allt är klart.

Fotografi på blå husen

Väsbyhem har genomfört renoveringar av befintlig bebyggelse. Fotograf: Mats Lowén. Fotograf: Mats Lowén.

Fotografi på miljö intill blå husen

Fotografi på miljö intill blå husen. Fotograf: Mats Lowén.

Energifrågan är viktig, inte minst för vårt gemensamma klimat. Vi genomför därför en energioptimering i varje förnyelseprojekt, vilket exempelvis kan ske genom tilläggsisolering, fönsterbyten, takisolering och ny värmeåtervinnings-teknik.

I samband med förnyelsen införde vi också individuell mätning och debitering av varmvatten ‐ IMD. Syftet är att påverka energiförbrukningen på ett positivt sätt. Mängden varmvatten som används i lägenheten mäts och hyresgästen debiteras sedan för sin faktiska förbrukning. Hyresgästen ges därmed möjlighet att påverka sin boendekostnad.

Sveriges fastighetsägare står inför en stor utmaning de kommande åren med de renoveringsbehov som finns i miljonprogrammen. Väsbyhem har tagit fram en lösning som vi också förankrat med hyresgästföreningen.

Senast uppdaterad: 3 september 2021