Samhällsutveckling

Upplands Väsby kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Samhällsutvecklingen måste vara långsiktigt hållbar så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i Väsby.

I Upplands Väsby kommun har över 95 % av alla hushåll en bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s.