• Startsida
  • / Infarten till Vilundabadet stängs tillfälligt

Infarten till Vilundabadet stängs tillfälligt

I början av vecka 38 (14-18 september) stängs infarten från Husarvägen till Vilundabadet tillfälligt. Arbetena med infarten samt vattenledning ska då slutföras.

Arbetena beräknas pågå cirka två veckor och trafiken kommer under tiden att ledas upp till rondellen vid Kyrkvägen.

Karta med den alternativa infarten markerad. Det område som omfattas anges i texten.

På kartan är den alternativa vägen under avstängningen markerad.

Senast uppdaterad: 9 september 2020