Trasiga markplattor ses över

Ett antal markplattor i Fyrklövernområdet som nyss kommit på plats har redan gått sönder. Det gäller bland annat plattor längs Blå gatan och Drabantgatan.

Kartbild över etapp 2 Fyrklövern. Kartbilden visar placeringen över olika platser i närheten av Fyrklövern som exempelvis Väsby Centrum, Blå parken och Vittraskolan.

Kartbild över Fyrklövern etapp 2.

Vi ser nu över vad som hänt tillsammans med entreprenören och leverantören av plattorna. Troligen kommer markplattorna att läggas om. Då kommer gatorna att stängas av tillfälligt under tiden som arbetet pågår. Omläggningen ingår i entreprenörens åtaganden och bekostas inte av kommunen.

Senast uppdaterad: 4 mars 2024