Livsmedel och hälsa

Det finns många saker som kan påverka din hälsa negativt. Fukt, mögel och dåligt hanterade matvaror kan till exempel göra dig sjuk. Därför är det viktigt att du anmäler uppkomna problem i ditt hem till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Kontakta kommunen om du misstänker att du har blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion, efter att du har ätit på restaurang eller annan matservering.

I dag har vi bättre möjligheter än förr att ta hand om och förvara vår mat på ett bra sätt. Tänk på att i slutet av juli börjar rötmånaden.

Du som ska öppna och driva en verksamhet som kan påverka människors hälsa ska du anmäla det till bygg- och miljökontoret.

Fukt är troligen den största orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i. Om du har fukt i ditt hus kan du få problem med mögel och bakterier.

Besväras du av dålig lukt utifrån bör du kontakta ägaren till verksamheten eller bostaden där lukten kommer ifrån.

Runt ledningar och elektriska apparater uppstår det magnetiska och elektriska fält. Vid nybyggen finns bestämmelser för hur starka fälten får vara.