Klassiska kvarteren

Illustration av husfasad i klassisk stil

Illustration av kvarteret Nya Tider - Eviga Ideal. Byggherre: Svea Fastigheter. Arkitektkontor: Nils Freckeus/Odinviken

Fyrklövern norr om Mälarvägen är den andra etappen av programområdet Fyrklövern. Här planeras för två kvarter med bostadshus i klassisk stil, ett parkeringshus och en park.

Många väsbybor har önskat att det ska byggas hus i mer klassisk stil. Kommunen utlyste därför en markanvisningstävling för området på norra sidan av Mälarvägen. Bostadskvarteren i de tävlande bidragen skulle hämta stildrag från byggnader från sekelskiftet 1800/1900.

Väsbyborna kunde rösta på de förslag som valdes ut bland tävlingsbidragen och tre förslag vann. Två av bostadskvarteren finns nu med i detaljplanen för området.

Perspektivbild som visar hela området med två bostadskvarter, park och parkeringshus.

Perspektivbild av hela området. Illustration: Nils Freckeus Arkitekter.

Skyfallspark och parkeringshus

Mellan bostadskvarteren och parkeringshuset planeras för en park för avkoppling och umgänge, med planteringar och öppna gröna ytor. Parken ska byggas så att den kan ta hand om vattnet vid mycket kraftiga regn och minska risken för översvämningar, en så kallad skyfallspark.

Parkeringshuset i området ska också byggas i klassisk stil, med fasad i trä och stora genomskinliga partier. Det ska rymma omkring 300 parkeringsplatser och dessutom kunna ge plats åt mobilitetstjänster, som till exempel en cykelpool och paketutlämning.

Illustrationsbild av parkeringshuset i skymning, med stora upplysta genomskinliga partier.

Visionsbild av parkeringshuset. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Vad händer nu?

Granskningen av detaljplanen för Fyrklövern norr om Mälarvägen avslutades i oktober 2022. Nu går man igenom de synpunkter som kommit in och gör de justeringar av planen som eventuellt krävs innan den kan antas.

När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft kan bygget av de klassiska kvarteren starta. Först kommer parkeringshuset att byggas, innan det blir dags för de två bostadskvarteren och parken.

Handlingarna från granskningen av detaljplanen Fyrklövern norr om Mälarvägen

Senast uppdaterad: 5 februari 2024