Beslut och handlingar

Här finns information om pågående och gällande detaljplaner i projektet Fyrklövern.

Gällande detaljplaner

  • Drabantenhuset
  • Dragonvägen öst 1
  • Dragonvägen öst 2
  • Dragonvägen väst
  • Fyrklövern 1 – allmän platsmark
  • Norra Ekebo
  • Västra Vilunda
  • Östra Vilunda

Se gällande detaljplaner i kommunen på Väsbykartan.

Senast uppdaterad: 22 november 2023