• Startsida
  • / Finplanering av Fyrklövern under 2023

Finplanering av Fyrklövern under 2023

Arbetet med att göra Fyrklövernområdet klart fortsätter. Under 2023 pågår det i stora delar av området.

Kartbild med områdena där arbeten pågår utmärkta.

Kommunen arbetar vidare med att göra Fyrklövernområdet helt klart . Under året kommer arbeten att pågå i stora delar av området. Ytorna öppnas upp i takt med att de blir klara.

Finplaneringen är byggarbetets sista steg. Området görs då i ordning med nya markbeläggningar och kantsten, belysning och planteringar.

De grönmarkerade områdena i kartbilden ovan beräknas bli klara till sommaren 2023. Blåmarkerade områden färdigställs under hösten eller innan vintern 2023.

Arbetsområdenas utbredning och avspärrningar ändras i takt med att delar blir klara. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Senast uppdaterad: 22 november 2023