Ekosystemtjänster

I Fyrklövern arbetar vi med miljö och hållbarhet, bland annat genom ekosystemtjänster. Det är gratistjänster från naturen som är till nytta för oss människor. Det finns mycket att vinna på att ta hand om och utveckla naturens tjänster.

Visionsbild över Blå parken. Illustratör: Funkia.

Visionsbild över Blå parken. Illustratör: Funkia.

Ekosystemtjänster i Fyrklövern

I Fyrklövern bygger vi in ekosystemtjänster i planeringen redan från början. Arbetet drivs både av kommunen och av byggaktörerna som bygger nya bostäder i området.

I Fyrklövern kommer delar av regnvattnet att samlas upp i en öppen ränna. Vattnet ska ledas ner till områdets lägsta punkt och en damm med planteringar i Blå parken. Här finns plats för plasklek och svalka varma dagar. Blå parken bjuder in till möten och lek med öppna gräsytor, en lekplats och en scen. Här finns blommande växtlighet som både människor, bin och humlor kan njuta av.

Ekosystemtjänster

En del av planeringen från början

I parken finns också större träd, bland annat tallar, rödek och serbisk gran. En del av träden har flyttats hit från den gamla Djäkneparken. Kommunen vill skapa en modern småstad. Det betyder bland mycket annat att ekosystemtjänster byggs in i planeringen från början.

Ett ekosystem är miljön och allt levande som finns i ett naturområde. Ekosystemtjänster är det som ett ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Vi är helt beroende av ekosystemtjänster som

  • luft- och vattenrening
  • pollinering av växter
  • produktion av mat, som till exempel fisk i havet
  • produktion av energi.

Att naturen ger oss upplevelser, avkoppling och friluftsliv är också exempel på ekosystemtjänster.

När vi bygger ett nytt område är det viktigt att ekosystemtjänster gynnas. I Fyrklövern finns ekosystemtjänster med i planeringen från början.

En variation av ekosystemtjänster

I Fyrklövern kommer byggaktörerna att skapa gårdar som har ekosystemtjänster med hjälp av stadsodling, gröna ytor, buskar och planteringar.

Senast uppdaterad: 22 november 2023