ALM Equity

ALM planerar att bygga cirka 90 stycken bostäder i centrala Upplands Väsby. Bostäderna är en del av stadsutvecklings-området Fyrklövern.

Illustration: Varg arkitekter

Illustration: Varg arkitekter

Fastigheten kommer ligga längs Dragonvägen och har ett attraktivt läge i direkt anslutning till Väsby Centrum samt närhet till pendeltågsstationen och E4:an.

Området Fyrklövern, där bostäderna kommer byggas, är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

Illustration: Varg arkitekter

Illustration: Varg arkitekter

Senast uppdaterad: 14 november 2022