Hemsö

Hemsö bygger en förskola för 80 barn och ett äldreboende med plats för 80 boende kombinerat i samma byggnad. Målsättningen är att verksamheterna ska kunna samverka och att det uppstår goda sociala effekter över generationsgränserna.

Illustration av husfasad och gaturum för kombinerad förskola och äldreboende inom Fyrklövern

Illustration över fasad och gaturum för förskola och äldreboende (ÅWL Arkitekter)

Hemsö utvecklar ett nytt generationshus med förskola och vård- och omsorgsboende. På bottenplanet inryms förskolan och på de övre våningsplanen tar äldreboendet plats med tillgång till takterrass och gemensamma ytor. Utformningen av bostadshuset bjuder in till interaktion mellan barn och äldre. Både invändigt och på gården finns mötesplatser för verksamheterna i huset.

Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan för förskolan och ett 20-årigt hyresavtal med Stiftelsen Stockholms Sjukhem för vård och omsorgsboendet. Utöver detta har det ingått ett samverkansavtal som syftar till att hyresgästerna tillsammans ska främja aktiviteter över generationsgränserna för att berika tillvaron för barnen på förskolan och boende på vård- och omsorgsboendet.

Det nya äldreboendet och förskolan beräknas stå färdigt för inflyttning vid årskiftet 2022/2023.

Senast uppdaterad: 14 november 2022