TB-Gruppen Bostad

TB-Gruppen Bostad har byggt tretton stadsradhus i Fyrklövern. Deras projekt ingår i detaljplanen för östra Vilunda. Nedan kan du läsa deras egen beskrivning av projektet.

Tretton stadsradhus i varierande grön och gul färg. Husen är uppdelade i två grupper. Utanför husen syns en gata med bilar parkerade längs kantstenen.

Fotograf: Eva Dalin

Centrala Väsby växer och utvecklas

Centrala Väsby utvecklas och förnyas. Söder om centrum växer en helt ny stadsdel fram, planerad för att skapa en trivsam och trygg stadsmiljö. Den nya stadsdelen utgår från arbetet med Väsby Labs, där medborgarna själva deltagit i en dialog och påverkat hur staden ska utvecklas.

Stadskärnan växer och nya gator, torg och parker byggs. TB-Gruppen Bostad deltar med ett bostadsprojekt där de byggt stadsradhusen Solid med tretton vackra och unika bostäder.

Illustration, hus

Illustration: TB-Gruppen/Sightline

Illustration, hus

Illustration: TB-Gruppen/Sightline

Stadsradhus - Blå parken

Blå gatan har utformats till en småskalig gata med stadsradhus och grönska. I den västra delen av gatan, alldeles intill den nya stadsparken har TB-Gruppen Bostad byggt tretton stadsradhus, uppdelade i två grupper. Husen ligger vända mot gatan, men lite upphöjda och med en egen förstukvist. Husens utformning anknyter till femtiotalets folkhemsarkitektur. De präglas av en mänsklig skala och har en nedtonad och harmonisk färgsättning som varierar mellan husen.

Radhusen om cirka 140 kvadratmeter är välplanerade, med kök och vardagsrum på entréplan samt tre sovrum och ett allrum en trappa upp. Vinden har högt i tak och överblick mot gatan. Varje radhus har en södervänd uteplats på baksidan. Varje radhus har också ett förråd som också fungerar som avgränsning mot grannarna. Bortom uteplatsen breder tomten ut sig med plats för lek och samvaro.

Illustration, hus

Illustration: TB-Gruppen/Sightline

Vår vision

TB-Gruppen Bostad vill vara med och göra Väsbys nya stadsdel till en plats som passar för livets alla faser: barnfamiljer, unga, studenter och seniorer kan alla hitta sin bostad i något av våra projekt. Och precis så vill vi ha det: en stad för alla!

Senast uppdaterad: 14 november 2022