Väsbyhem, Soltäppan

Väsbyhem har genomfört renoveringar av befintlig bebyggelse och planerar för ett nytt bostadshus med cirka 87 lägenheter.

I Soltäppan ska cirka 87 lägenheter byggas.

I Soltäppan ska cirka 85 lägenheter byggas. Illustratör: Urbio

I projektet Soltäppan avser Väsbyhem att bygga 87 moderna lägenheter. De flesta av lägenheterna blir yteffektiva tvåor. Men här byggs även treo, fyror och femmor. Byggnaden vänder sig både till den offentliga gatan och mot den privata gården.

Mot gatan får byggnaden en mer stadsmässig karaktär. Byggnaden gestaltas med olika tegelsorter, fogar och förband för ett unikt uttryck. Tanken är att bryta ner byggnadsvolymen i mindre delar som passar i stadens skala som ger variation och mångfald. För att ytterligare bryta ner volymen har TEA-Arkitekter jobbat med takvåningens gestaltning.

För att stärka korsningen längs Husarvägen/Drabantvägen har huvudentrén placerats här. Längs Drabantvägen finns även en lokal som kan bidra till gatulivet.

Preliminär byggstart 2022. Första inflyttningen beräknas till 2024.

Illustration av ett flerbostadshus under kvällstid.

Väsbyhem planerar att bygga ett nytt flerbostadshus. Illustratör: TEA

Väsbyhem bidrar till utvecklingen av Fyrklövern genom att ha renoverat och moderniserat hyreshusen på Dragonvägen 2-20. Arbetet innefattade bland annat nya fasader, entréer, balkonger, fönster, badrum, kök och ytskikt. Det innebär kort och gott att lägenheterna och husen upplevs som nästintill nyproducerade när allt är klart.

Fotografi på blå husen

Väsbyhem har genomfört renoveringar av befintlig bebyggelse. Fotograf: Mats Lowén. Fotograf: Mats Lowén.

Fotografi på miljö intill blå husen

Fotografi på miljö intill blå husen. Fotograf: Mats Lowén.

Energifrågan är viktig, inte minst för vårt gemensamma klimat. Vi genomförde därför en energioptimering i varje förnyelseprojekt. Arbetet innefattade bland annat tilläggsisolering, fönsterbyten och takisolering.

I samband med förnyelsen införde vi också enskild mätning och debitering av varmvatten ‐ IMD. Syftet är att påverka energiförbrukningen på ett positivt sätt. Det betyder att mängden varmvatten som används i lägenheten mäts. Sedan faktureras hyresgästen för den mängd varmvatten som faktiskt använts. På det sättet får hyresgästen möjlighet att påverka sin boendekostnad.

Sveriges fastighetsägare står inför en stor utmaning de kommande åren med de renoveringsbehov som finns i miljonprogrammen. Väsbyhem har tagit fram en lösning som vi också förankrat med hyresgästföreningen.

Senast uppdaterad: 14 november 2022