Väsby Entré

Väsby Entré ska bli bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och kvarter med flera funktioner. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

Närheten till Arlanda flygplats, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i Stockholmsregionen. Stationen är i dag en av regionens större bytespunkter. Vi vill utveckla den till en modern och attraktiv station för resenären.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023