Om Fyrklövern

Området Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby. Ambitionen är att utveckla området till en levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter. Arbete med infrastruktur startade försommaren 2016 och byggstarten av de första bostäderna skedde hösten 2017.

Illustrationsbild över området Fyrklövern

Mångfald och variation

Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby, mellan Vilundavägen i väster och Husarvägen i öster, söder om Väsby centrum. Området kännetecknas av mångfald och variation. Just nu deltar 15 olika byggaktörer i utvecklingen av Fyrklövern etapp 1. Sammanlagt med senare planerade etapp 2 bedöms cirka 2 000 nya bostäder vara möjligt att rymma inom området. Många olika typer av boenden planeras - hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljsvillor och stadsradhus. Ett helt nytt parkområde, Blå parken, har byggts.

För dig som bor nära Fyrklövern

För dig som bor i närheten eller för dig som ofta besöker Väsby Centrum kommer utvecklingen av Fyrklövern ha stor betydelse. Mycket av det som skapas kommer alla att ha glädje av, inte bara de som bor i de nya husen. En ny fräsch park har byggts, trygga promenadstråk skapas och nya serviceinrättningar, caféer och småbutiker kommer att öppna.

Senast uppdaterad: 24 maj 2022