Gångfartsområden och gågator

För att underlätta under hela byggnadsprocessen vid valet av gatuformerna gångfartsområde och gågata genom att skapa gemensamma referensramar vid utformning och val har riktlinjer tagits fram gemensamt av trafikplanerare och trafikingenjörer inom kontoret för samhällsbyggnad.

Senast uppdaterad: 17 april 2024